Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Velikonoční rozhlížení 2024
2 3
Vzpomínková akce - 80 let od seskoku paraskupiny Barium
Výsadkáře z Baria připomene nový pomník
4
Fotografie ze vzpomínkové akce Barium 2024
Kontroly správného parkování - skončila upozorňovací fáze, od dubna to bude s pokutou!
5
Prodej pstruhů bude v pátek 5. dubna
Co se děje v pátek 5. dubna a o víkendu 6. a 7. dubna 2024
6
Ukliďme Česko 2024
O víkendu 6. a 7. dubna bude probíhat v naší obci čištění krajnic
Co se děje v pátek 5. dubna a o víkendu 6. a 7. dubna 2024
7
O víkendu 6. a 7. dubna bude probíhat v naší obci čištění krajnic
Co se děje v pátek 5. dubna a o víkendu 6. a 7. dubna 2024
8 9
Nezapomeňte si nalepit "známku" na popelnici, při příštím svozu se to bude kontrolovat!
10 11 12 13
Co se děje o víkendu 13. a 14. dubna
14
Co se děje o víkendu 13. a 14. dubna
15 16 17 18 19
Prodej ovocných stromků bude v pátek 19.4.2024
20 21
22 23 24 25 26
Summer disco party U Salavců
27
Představení lesní naučné stezky s výkladem, 50 let Hnutí Brontosaurus,
28
29 30
Čarodějnice 2024
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán obce

Územní plán obce

18.7.2023

Aktuální územní plán  je platný od 18.7.2023.

3.7.2023

Oznámení o vydání Změny č.2 Územního plánu Vysoká nad Labem: Oznámení o vydání změny č.2 úp vysoká nad labem.pdf
Po 15 dnech od vydání je aktuální územní plán obce pravomocný. Kompletní územní plán je k nahlédnutí na obecním úřadě Vysoká nad Labem nebo na magistrátu města Hradce Králové, odbor hlavního architekta.

Kompletní dokumentace je zde: Územní plán - Změna č.2, platný od 18.7.2023

17.3.2023

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání: Oznámení o opakovaném VP.pdf

 

6.9.2022

Oznámení o konání veřejného projednání: Oznámení o konání veřejného projednání Změna 2 VNL.pdf

Kompletní dokumentace je zde:   Změna č. 2 UP Vysoká nad Labem

 

5.10.2020

Aktualizace územního plánu je u konce:  veřejná vyhláška 5.10.2020 změna 1 up.pdf

Trvalo to téměř 4 roky, ale výsledkem je nový územní plán, který splňuje veškeré legislativní i jiné požadavky. Kompletní územní plán je k nahlédnutí na obecním úřadě Vysoká nad Labem nebo na magistrátu města Hradce Králové, odbor hlavního architekta.

V eletronické podobě je zde: Územní plán Vysoká nad Labem aktualizace říjen 2020

 

5.5.2020

2 - veřejná vyhláška - Změna č. 1 UP Vysoká nad Labem - opakované veřejné projednání.pdf

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě a na magistrátu města Hradce Králové.

22.5.2019

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Vysoká n/L

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě, elektronicky je zde: Změna č.1 UP Vysoká nad Labem

6.4.2018

Dle zákona se musí územní plán pravidelně aktualizovat. Veřejná vyhláška o této aktualizaci (změně) je zde: veřejná vyhláška Změna č.1 UP Vysoká.pdf.

Kompletní textová i grafická část územního plánu je k nahlédnutí na Obecním úřadě obce Vysoká nad Labem Magistrátu města Hradce Králové, útvar hlavního architekta. V elektronické podobě je zde: územní plán Vysoká nad Labem

7.11.2011

Územní plán byl vydán usnesením zastupitelstva č.3/11/2011 dne 7.11.2011. Účinnosti nabývá patnáctým dnem po vyvěšení: Veřejná vyhláška územní plán.

Ke stažení je zde: územní plán Vysoká nad Labem

Tím je definitivně vyřešen problém, kterým se naše obec „proslavila“ v závěru roku 2009, kdy nám byl jako první obci v celé ČR zrušen územní plán v celém rozsahu. Připomínám, že tento přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu byl zajímavý tím, že zrušil územní plán, který nejenže byl řádně schválen všemi dotčenými orgány a dva roky platil, ale dokonce byl již jednou napaden u Nejvyššího správního soudu, a tehdy byl v pořádku.
Nicméně "všechno zlé je pro něco dobré" a právě vydaný územní plán je v mnoha ohledech lepší než ten zrušený. A obec nestál ani korunu (celkové náklady přesáhly 300 tisíc korun), protože se nám podařilo získat 100% státní dotaci.  Věřme, že vydrží déle než ten předchozí.     Jiří Horák, starosta

10.10.2011

Zastupitelstvo obce Vysoká nad Labem na mimořádném zasedání dne 10.10.2011 rozhodlo o námitkách k územnímu plánu. Zápis ze zasedání je zde: Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce 10.10.2011. Text rozhodnutí bude zapracován do konečné podoby územního plánu, který bude vydán na nejbližším řádném zasedání, zřejmě 7.11.2011.

10.8.2011

Pořizovatel územního plánu Vysoká nad Labem, odbor hlavního architekta magistrátu města Hradce Králové, rozhodl o tom, že veřejné projednání územního plánu se bude opakovat. Dnes bylo zahájeno veřejnou vyhláškou řízení o návrhu územního plánu a dne 26. září 2011 je vyhlášeno VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ NAD LABEM.

Podrobnosti o vyvěšení a text vyhlášky je zde:
Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání územního plánu Vysoká nad Labem

Kompletní územní plán je k nahlédnutí na obecním úřadě, elektronicky na stránkách magistrátu města Hradce Králové na odkazu: územní plán Vysoká nad Labem  

30.6.2011

Na zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2011 bylo rozhodnuto o vypořádání námitek a připomínek k územnímu plánu: Zápis ze zasedání dne 26.6.2011. Architekt nyní upraví textovou a grafickou část územního plánu a pořizovatel (útvar hlavního architekta MMHK) rozhodne, zda může být územní plán vydán či zda změny jsou natolik závažné, že bude vyhlášeno nové veřejné projednání.

29.3.2011

Pořizovatel územního plánu Vysoká nad Labem, odbor hlavního architekta magistrátu města Hradce Králové, zahájil dnes veřejnou vyhláškou řízení o návrhu územního plánu a dne 16. května 2011 vyhlásil VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ NAD LABEM.
Podrobnosti o vyvěšení a text vyhlášky je zde:
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu Vysoká nad Labem

24.2.2011

 Dne 23.2.2011 byly ze strany pořizovatele územního plánu, kterým je odbor hlavního architekta magistrátu města Hradce Králové, sumarizovány všechny připomínky orgánů státní správy a předány zpracovateli, Ing. Kramářovi. Ten tyto připomínky zapracuje do návrhu územního plánu a poté začne běžet lhůta 45 dní k veřejnému projednání, na kterém bude s územním plánem seznámena veřejnost. Po celou tuto dobu, nejdéle na vlastním veřejném projednání, mohou vlastníci pozemků i veřejnost dávat k územnímu plánu své námitky a připomínky. Poté zastupitelstvo obce rozhodne o vypořádání techto námitek a připomínek a případné změny budou zapracovány do územního plánu. Pak bude územní plán vydán a patnáctým dnem nabude platnosti.

Přibližný časový harmonogram:
- cca 2. polovina března - Ing. Kramář zapracuje připomínky orgánů státní správy
- cca konec března - začíná běžet 45 denní lhůta k podání námitek a přípomínek ze strany veřejnosti
- cca polovina května - veřejné projednání územního plánu
- cca 1. polovina června - zastupitelstvo vypořádá námitky a připomínky a Ing. Kramář je zapracuje do územního plánu
- do konce června 2011 - územní plán nabývá platnosti

31.3.2010

Dne 14.10.2009 rozhodlo zastupitelstvo obce Vysoká nad Labem o podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení územního plánu Vysoká nad Labem. Dne 31.3.2010 jsme obdrželi usnesení č. III. ÚS 3108/09, kterým se naše stížnost zamítá.

Odkaz na stránky ústavního soudu s usnesením je zde:

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65475&pos=1&cnt=1&typ=result

(pokud se dostanete do vyhledavače, zadejte číslo usnesení III. ÚS 3108/09 )

Ústavní soud naší stížnost zamítl s tím, že obec ani jednotliví dotčení vlastníci nejsou ústavní stížnost v této věci oprávněni vůbec podat. Tedy přeloženo do normální řeči, proti rozhodnutí NSS o zrušení územního plánu si nemůže podat stížnost nikdo, což je velmi překvapivý závěr, ale není proti němu v právním řádu ČR opravný prostředek. Ústavní soud v této souvislosti uvedl, že územní plán obce je vrchnostenským aktem obce, obec zde vystupuje jako nositel veřejné moci a proto ji nepřísluší (stejně jako např. státu) podat ústavní stížnost, a to ani obecnou ústavní stížnost, ani tzv. komunální ústavní stížnost (směřující proti nezákonnému zásahu do práva na samosprávu). Zde by se dalo s usnesením polemizovat, protože územní plán obce je vydáván, když ne zcela, tak jistě z velké části nikoliv v přenesené, ale v samostatné působnosti obce v rámci práva obce na samosprávu.Usnesení je zajímavé i tím, že ústavní soud mj. konstatoval, že zde neexistuje žádné právo na to, aby určitý vlastník měl nějaký pozemek trvale vedený jako pozemek stavební - tedy vznik škody pouze změnou stavebního určení pozemku bez dalšího vylučuje. Ing. Jiří Horák, starosta

9.2.2010

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Vysoká nad Labem dne 8.2.2010 (kompletní zápis je zde:Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vysoká nad Labem dne 8.2.2010 ) bylo přijato usnesení č. 3/2/2010, kterým bylo vydáno opatření obecné povahy č.1/2009, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře. Kompletní text je k dispozici na úřední desce - odkaz je zde: stavební uzávěra text,, mapa s vyznačením lokalit je zde: uzávěra mapa. Právní moci nabývá toto opatření patnáctým dnem po vyvěšení, tedy dne 24.2.2010 a platí do té doby, dokud nebude vydán nový územní plán obce. Práce na novém územním plánu probíhají. Ing. Jiří Horák, starosta

9.12.2009

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Vysoká nad Labem dne 7.12.2009 (kompletní zápis je zde: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vysoká nad Labem dne 7.12.2009 )bylo přijato usnesení č. 3-13-2009 , kterým bylo schváleno zadání územního plánu (dále ÚP). Finální text zadání ze zapracovanými připomínkami a podněty je zde: zadání ÚP Vysoká nad Labem s připomínkami final. Dalším usnesením zastupitelstvo schválilo zpracovatele nového ÚP, kterým se stal Ing. Arch. Pavel Kramář. Práce na novém ÚP mohou tedy být zahájeny ihned.
Do doby zpracování nového ÚP se stává platným územně plánovacím podkladem Urbanistická studie, která byla ze strany Magistrátu města Hradce Králové vložena do centrální evidence. Tím byly splněny podmínky dané stavebním zákonem, § 188a, odst.(1), písm. b): Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do doby vydaní územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2015, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.
Dalším usnesením č. 5-13-2009 bylo zahájeno řízení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2009 o vyhlášení stavební uzávěry. Kompletní text je zde: Návrh úz opatř č 1-2009 stav uzávěra Vysoká n L, mapový podklad zde: mapa uzávěra1.
Návrh opatření obecné povahy - územní opatření o stavební uzávěře“ je projednáván rozesláním dotčeným orgánům (mají 30 dnů na připomínky po doručení návrhu) a veřejnosti je oznámen „návrh“ veřejnou vyhláškou (byla vyvěšena 8.12. na úřední desce obecního úřadu - viz http://vysokanl.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=315), která bude doručena 15tým dnem (23.12.) a bude poté viset 30 dnů (22.1.2010) v tomto termínu může veřejnost uplatnit připomínky a námitky.
Následně zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání (zřejmě dne 8.2.2010) rozhodne o námitkách a připomínkách a upraví „Opatření obecné povahy - územní opatření o stavební uzávěře“ na základě projednání a vydá toto opatření veřejnou vyhláškou – opatření nabude účinnosti 15tým dnem po vyvěšení této vyhlášky Ing. Jiří Horák, starosta

27.10.2009

Ve spolupráci s Magistrátem města Hradce Králové byly zahájeny kroky vedoucí k vyřešení současné situace. Bylo vypracováno zadání nového územního plánu a rozesláno všem dotčeným orgánům.

Návrh zadání ÚP Vysoká nad Labem.

Oznámení o projednávání zadání ÚP Vysoká n.L.

V současné době již běží třicetidenní lhůta v vyjádření. Po uplynutí této lhůtybudou případné připomínky vypořádány a dne 7. prosince 2009 na řádném zasedání zastupitelstva obce by mělo být toto zadání schváleno.

Poschválení zadání nového územního plánu dojde ze strany Magistrátu města Hradce Králové ke vložení původní urbanistické studie do centrální evidence a současně bude zahájeno řízení o stavební uzávěře.

Tím dojde ke splnění podmínek daných stavebním zákonem, § 188a, odst.(1), písm. b):  Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do doby vydaní územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2015, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

15.10.2009

Ve středu dne 14.10.2009 bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva obce Vysoká nad Labem. Zasedání proběhlo za hojné účasti hostů, především za řad vlastníků pozemků z lokalit A1 a A2, na kterých díky zrušení územního plánu došlo k zastavení výstavby. Přítomni byli i zástupci magistrátu města Hradce Králové, odboru hlavního architekta a odboru stavebního.

 Úplný zápis ze zasedání, včetně kompletních usnesení a odůvodnění je k dispozici na úřední desce nebo přímo zde:

http://www.vysoka-nad-labem.cz/file.php?nid=934&oid=1547177

Nejdůležitějším projednávaným bodem bylo stanovení dalšího postupu obce při řešení situace, která nastala v důsledku zrušení územního plánu. Starosta shrnul kroky, které obec již podnikla- zahájila práce na novém územním plánu a požádala magistrát města Hradce Králové o stanovení zastavěného území.

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo úmysl využít původní urbanistickou studii, zpracovanou a odsouhlasenou v roce 2005, prohlásit tuto studii za aktuální a požádat magistrát města Hradce Králové o vložení této studie do centrální evidence. Tím by se tato studie stala aktuálně platným dokumentem a mohla by podle ní být dokončena zástavba na plochách, kde již dnes existují inženýrské sítě, kde noví vlastníci pozemků chtějí - a nemohou - stavět rodinné domy a kde každým dnem narůstají škody z přerušení výstavby. Starosta upozornil na jeden ze závěrů soudu: „Je na odpůrci, aby zmírnil dopady spojené se zrušením územního plánu na osoby, které případně v dobré víře nabyly určité pozemky“. Přijaté usnesení je zcela v souladu s tímto závěrem a je zřejmě jedinou možností, jak předejít vlně žalob o vymáhání vzniklých škod, které již dnes jsou údajně v řádu desítek milionů korun.

Jakmile magistrát města Hradce Králové vloží tuto studii do centrální evidence, je pokračování zástavby otázkou několika málo dní a zřejmě k podání žalob nedojde.

Současně bylo přijato usnesení o tom, že na všech rozvojových plochách, na kterých nebyla zahájena žádná stavba (těch je velká většina) bude co nejdříve vyhlášena stavební uzávěra, která potrvá do doby vydání nového územního plánu. Tím se, opět v souladu s rozsudkem nejvyššího správního soudu, zamezí překotné výstavbě na zemědělské půdě a tím jejímu znehodnocení.

Dalším usnesením zastupitelstvo schválilo úmysl obce podat ústavní stížnost proti rozhodnutí nejvyššího správního soudu, kterým byl zrušen územní plán.

Ing. Jiří Horák, starosta

13.10.2009

Otevřený dopis starosty redaktorovi MF Dnes, Pavlu Bednářovi

 

V pondělí dne 12.10.2009 vyšel v MF DNES článek „Soud zastavil stavbu satelitu“
Jako starosta obce Vysoká nad Labem jsem nucen reagovat na některé polopravdy či přímo lži, které jsou v tomto článku uvedeny.
Odkaz na článek a dopis starosty jsou k dispozici zde:

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?r=mfvychodcech&v=238&c=1271040

http://ipo.antee.cz/ipo2/file.php?nid=934&oid=1544579  

Ing. Jiří Horák, starosta

 8.10.2009 

Nejvyšší správní soud v Brně zveřejnil odůvodnění rozsudku pod č.j. 1 Ao 1/2009 - 185. Odkaz:

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=20955&mark=

Tisková zpráva Nejvyššího správního soudu zde:

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=403

Obec nyní požádá nadřízený správní orgán o doporučený postup. Odůvodnění bude rovněž předloženo k posouzení  právníkům. V odůvodnění jsou velmi závažná tvrzení - údajně pochybila nejen obec, ale i Krajský úřad královéhradeckého kraje, společnost EMPLA s.ro. jako zpracovatel posouzení záměru na životní prostředí i Magistrát města Hradce Králové jako pořizovatel UPO.

Další postup obce bude projednán na mimořádném zasedání obce ve středu 14.10.2009 od 17 hodin na obecním úřadě.
Ing. Jiří Horák, starosta

7.10.2009

Vyjádření starosty

Jistě jste v médiích zaregistrovali reakce na rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně (dále NSS)- dne 23.září 2009 vydal NSS na návrh POLABÍ a.s.rozsudek, kterým byl s okamžitou platností zrušen územní plán obce Vysoká nad Labem. Zdůvodnění rozsudku není k dnešnímu dni k dispozici.  

Jsme zřejmě první obcí v České republice, které byl zrušen územní plán obce (dále UPO) v plném rozsahu. Jedná o zcela novou situaci, protože současná legislativa zřejmě s tímto případem nepočítá a není zcela jasné, jaký je v tomto případě správný postup. Zejménapotenciální stavebníci, kteří koupili pozemky pro stavbu rodinných domů na „západním svahu“, jsou v nejistotě a nevědí kdy, a zda vůbec, budou moci stavět.

Dovolte mi krátkou rekapitulaci průběhu zpracování a platnosti územního plánu. Na počátku je usnesení zastupitelstva o úmyslu pořídit územní plán. Následuje oslovení pořizovatele (v našem případě to byl magistrát města Hradce Králové) a výběr zpracovatele (zpracovatelem našeho UPO je Ing. Arch. Hana Vašatová). Poté začíná několikaletý proces, kdy se UPO postupně tvoří a kdy se k němu vyjadřují všichni dotčení účastníci a orgány státní správy. Obecně lze říci, že zpracovatel ručí za věcnou správnost UPO a pořizovatel ručí za to, že celý průběh pořizování UPO je v souladu se zákonem.

UPO Vysoká nad Labem byl vydán v únoru 2008. Pořizovatel i zpracovatel ve spolupráci s obcí vypořádali všechny připomínky a žádný orgán státní správy UPO nezpochybnil.

V dubnu 2008 byl k NSS podán první návrh na zrušení UPO Vysoká nad Labem. NSS toto podání prošetřil a v květnu 2008 vydal pod č.j. 4 Ao 2/2008 - 42 rozsudek, kterým tento návrh zamítl .

Rozsudek NSS 4 Ao 2/2008

Díky tomu všichni s jistotou přepokládali, že UPO Vysoká nad Labem je zcela v pořádku. Stavebníci v dobré víře kupovali pozemky a obec je v dobré víře informovala, že se podle platného UPO jedná o pozemky určené k zástavbě.,

Více než rok poté tentýž NSS projednal totožný návrh na zrušení UPO (pouze podaný jiným subjektem), se zcela opačným výsledkem - rozsudkem č.j. 1 Ao 1/2009 - 184zrušil UPO Vysoká nad Labem.

Rozsudek NSS 1 Ao 1/2009 - 184

Obec Vysoká nad Labem prohlašuje, že si je vědoma závažnosti situace a bude se snažit ji řešit co možná nejrychleji.Komunikujeme s právníky a v případě pochybností o oprávněnosti odůvodnění jsme připraveni se bránit třeba až u ústavního soudu. V současné době se naše situace řeší na úrovni ministerstva. Jakmile bude známo odůvodnění rozsudku, požádáme nadřízené správní orgány o stanovisko a o návrh řešení.Do té doby půjdeme řešení naproti - na zasedání zastupitelstva obce dne 5.10.2009 zastupitelstvo přijalo usnesení o pořízení nového územního plánu. Dalším usnesením obec požádá Magistrát města Hradce Králové o nové vyznačení zastavěného území (tzv. intravilán).

Ve Vysoké nad Labem dne 7.10.2009 Ing. Jiří Horák, starosta

25.9.2009

Platnost územního plánu obce Vysoká nad Labem je rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ZRUŠENA počínaje dnem 23.9.2009.

Dne 23.září 2009 vydal na návrh POLABÍ a.s Nejvyšší správní soud rozsudek, kterým byl s okamžitou platností zrušen územní plán obce Vysoká nad Labem.

zrušení územního plánu

Obec Vysoká nad Labem prohlašuje, že je si vědoma závažnosti situace a bude se snažit ji řešit co možná nejrychleji. Konkrétní informace o možnostech výstavby v katastru obce Vysoké nad Labem podá Magistrát města Hradce Králové, stavební odbor.

Podrobné informace:

Dne 18.2.2009 podala firma POLABÍ Vysoká, a. s., se sídlem Vysoká nad Labem č. p. 160, zastoupená JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem se sídlem Orlická 163, Hradec Králové, k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně návrh na zrušení opatření obecné povahy ze dne 4. 2. 2008, kterým byl vydán Územní plán Vysoká nad Labem.
Obec Vysoká nad Labem, jmenovala svým právním zástupcem JUDr. Ervína Perthena, advokáta se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové.

Dne 2. dubna 2009 byl případ postoupen rozšířenému senátu:

Usnesení soudu o postoupení rozšířenému senátu :

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&ID=19539

Dne 21.7. 2009 rozhodl rozšířený senát takto:

Usnesení rozšířeného senátu

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&ID=20275

a tímto usnesením postoupil případ zpět prvnímu senátu k rozhodnutí

Dne 23.září 2009 vydal nejvyšší správní soud následující rozsudek.

http://www.nssoud.cz/File/Zkr/2009/0001_1Ao__0900184S.pdf

Podrobné zdůvodnění rozsudku bude vydáno dodatečně.

Pro porovnání - Rozsudek NSS ze dne 29.4.2008

Rozsudek NSS 4 Ao 2/2008

Územní plán obce Vysoká nad Labem byl vydán usnesením zastupitelstva obce dne 4.2.2008. Účinnosti nabyl 20.2.2008. Nejdůležitější části územního plánu obce Vysoká nad Labem jsou ke stažení zde:

UPO Vysoká nad Labem.zip

Textová část územního plánu je na výše uvedeném odkazu kompletní, ale vzhledem k velkému objemu dat není zde ke stažení kompletní grafická dokumentace. Celý územní plán obce včetně všech grafických příloh je k dispozici na Obecním úřadě obce Vysoká nad Labem a na útvaru hlavního architekta magistrátu města Hradce Králové.