RSS Přihlásit se k odběru novinek znak minimapa

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Drobečková navigace

Úvod > Volby 2014 > Volby do Senátu Parlamentu ČR

Informace pro voliče

V první den voleb – v pátek 10. 10. 2014 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 11. 10. 2014 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 11. 10. 2014 ihned po uzavření volebních místností. Každý volič může v týchž volbách do Senátu Parlamentu ČR hlasovat pouze jednou.
Ve Vysoké nad Labem  proběhne hlasování společně s volbami do zastupitelstev obcí ve 2 volebních okrscích: Stanovení sídla a počtu volebních okrsků
Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 11. 10. 2014, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 20. 6. 2014, a to buď osobně u příslušného úřadu (obecní úřad v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán) do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 8. 10. 2014 nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 3. 10. 2014  tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 25.09.2014 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 8. 10. 2014, obecní úřad seznam v 16.00 hodin uzavře.

Seznam kandidátů:

Vylosované

číslo

Jméno kandidáta

Název subjektu, za který kandiduje

1

Ing. Oldřich Vlasák

Občanská demokratická   strana

2

prof. MUDr. Jaroslav   Malý, CSc.

Česká strana sociálně   demokratická

3

Mgr. Ing. Pavel Křížek

Strana Zelených

4

gen. Ing. Ladislav   Minařík

Úsvit přímé demokracie

5

Ing. Lubomír Štěpán

Komunistická strana   Čech a Moravy

6

MUDr. Vladimír Dryml

DOMOV

7

Ing. Přemysl Škácha

ANO 2011

8

RNDr. Jiří Hejhálek

STRANA SVOBODNÝCH   OBČANŮ

9

Ing. Anna Maclová

Křesťanská a   demokratická unie – Československá strana lidová

10

Jiří Hladík

DOMA

11

doc. Ing. Jiří Oliva,   Ph.D.

TOP 09 a Starostové

Podrobnější informace jsou zde:

http://www.hradeckralove.org/urad/volby-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-2014

http://www.volby.cz/

http://www.mvcr.cz/volby.aspx

 

 

TOPlist