Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Otevírací doba Občerstvení u hřiště v týdnu od 1.7. do 7.7.2024
2 3 4
Prodej pstruhů bude ve čtvrtek 4. července
5 6 7
8 9 10 11
Zpravodaj č. 2-2024
Zpravodaj 2-2024
12
Československá diskotéka u fotbalového hřiště
Plánovaná odstávka elektřiny dne 12.7.2024
Zpravodaj č. 2-2024
13
Zpravodaj č. 2-2024
Na stráni kopce Milíř se pasou ouessantské ovce
14
Zpravodaj č. 2-2024
Na stráni kopce Milíř se pasou ouessantské ovce
15
Zpravodaj č. 2-2024
Na stráni kopce Milíř se pasou ouessantské ovce
16
Na stráni kopce Milíř se pasou ouessantské ovce
17
Na stráni kopce Milíř se pasou ouessantské ovce
18
Na stráni kopce Milíř se pasou ouessantské ovce
19
COUNTRY DOHODA a Tomáš Košťál na Hubertu
Na stráni kopce Milíř se pasou ouessantské ovce
Výdej objednaných kompostérů!
20
Na stráni kopce Milíř se pasou ouessantské ovce
Výdej objednaných kompostérů!
21
Výdej objednaných kompostérů!
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2
Hledáme fotbalové reprezentanty na víkend 2.8. - 4.8.2024
3
Hledáme fotbalové reprezentanty na víkend 2.8. - 4.8.2024
4
Hledáme fotbalové reprezentanty na víkend 2.8. - 4.8.2024
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Občanská vybavenost > Infrastruktura v obci

Infrastruktura v obci

Tato sekce byla založena pro jasné a přehledné předávání informací občanům. Zde budeme zveřejňovat veškeré informace týkající se infrastruktury v lokalitách developovaných firmou Alba invest s.r.o a Vysostav s.r.o, příp. AJM invest s.r.o.    Ing. Jiří Horák, starosta

18.6.2018

Zastupitelstvo obce Vysoká nad Labem na svém řádném zasedání dne 18.6.2018 přijalo následující usnesení č. 6/7/2018:

Zastupitelstvo obce Vysoká nad Labem po projednání
Schvaluje celkem 8 kupních smluv uzavřených se společností Albainvest s.r.o, Praha, dle kterých obec Vysoká nad Labem kupuje od stávajícího vlastníka infrastrukturu a pozemky v lokalitách Jižní svah a Západní svah ve Vysoké nad Labem, za celkovou cenu 100 tisíc korun, ve znění dle přílohy tohoto zápisu. Podmínkou je doložení příloh, konkrétně příslušných kolaudačních rozhodnutí, dokladů o věcných břemenech, projektové dokumentace a podkladů pro stanovení účetní hodnoty (znalecký posudek).
Pověřuje starostu podpisem uvedených 8 smluv

Zápis v plném znění je ke stažení zde: Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.6.2018.pdf

Podpisem uvedených smluv bude uzavřen několik let trvající proces předávání infrastruktury, kdy obec Vysoká nad Labem opakovaně deklarovala svou připravenost a ochotu toto převzít. Jakmile dojde ze strany společnosti Alba invest s.r.o. k doložení potřebných příloh a samozřejmě k vlastnímu podpisu smluv, pak většina silnic, veřejného osvětlení a pozemků pod silnicemi se stane vlastnictvím obce

20.10.2014

Královéhradecký krajský úřad zamítl podané odvolání proti kolaudačnímu rozhodnutí na komunikace Jižní svah. Kolaudační rozhodnutí je tedy pravomocné. V plném znění zde: J svah - zamítnutí odvolání 20.10.2014.pdf

11.6.2014

Informace o podaném odvolání pana Josefa Bareše zastoupeného JUDr. Jiřím Všetečkou proti kolaudačnímu rozhodnutí je zde: komunikace jižní svah odvolání 11.6.2014.pdf

12.5.2014

Kolaudační rozhodnutí na komunikace Jižní svah bylo vydáno, v plném znění je zde: kolaudační rozhodnutí J svah 12.5.2014.pdf. Podle našich informací se jeden z účastníků řízení odvolal a rozhodnutí bude postoupeno nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

26.6.2013

Kolaudace komunikací na Jižním svahu se dále komplikuje. Podle našich informací jeden z majitelů pozemků poté, co krajský úřad potvrdil správnost postupu magistrátu HK (tedy že silnice jsou zkolaudovatelné při splnění podmínek změny projektu před dokončením),  s tímto nesouhlasil a odvolal se k soudu. Věřme tedy, že naše justice zpracuje tento případ co nejrychleji tak, aby silnice konečně mohly být zkolaudovány a předány obci.
Vyžádali jsme si oficiální informaci z odboru dopravy MMHK -  zde: komunikace jižní svah.pd

12.3.2013

Rozhodnutí Krajského úřadu KHK o odvolání pana Bareše proti povolení změny stavby před dokončením - komunikace Jižní svah, bylo vyvěšeno na úřední desce. Přímý link je zde:15-UD-2013

13.2.2013

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí infrastruktura pro lokalitu Z7 - Západní svah byla vyvěšena na úřední desce obce - přímý link je zde: http://vysokanl.imunis.cz/edeska/file.asp?id=34762&ts=RDyLBKX5CbjNu0RVw8m8W5NKBkdOvx8%3D

19.11.2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu "Infrastruktura v lokalitě Západní svah" bylo zahájeno vyvěšením na úřední desce dne 19.11.2012 a bude ukončeno dne 27.12.2012 veřejným ústním jednáním. Celý dokument je k dispozici na úřední desce pod č. 103/UD/2012 nebo přímo zde: VV infrastruktura Z4 - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

24.10.2012

Rozhodnutí o umístění stavby technické infrastruktury v lokalitě Z4 (Západní svah) vydal magistrát města HK, odbor stavební - v plném znění je na úřední desce, pod zn. 90/UD/2012 nebo přímo zde: VV technická infrastruktura Z4

14.9.2012

Další informace o lokalitě Z4 a Z7 (západní svah) jsou k dispozici na úřední desce, pod zn. 74/UD/2012, 75/UD/2012 a 77/UD/2012.

10.9.2012

Změna stavby před dokončením (komunikace jižní svah) byla povolena rozhodnutím Odboru dopravy Magistrátu města Hradce Králové. Veřejná vyhláška je zde: VV změna stavby komunikace jižní svah

Komentář: toto rozhodnutí je klíčové pro budoucí kolaudaci silnic. Nyní zbývá upravit skutečné provedení komunikací podle připomínek účastníků - to by zřejmě neměl být problém a je to věcí investora, tedy společnosti Alba invest s.r.o. Poté bude svolána kolaudační komise, která, jak všichni věříme, rozhodne o udělení kolaudačního souhlasu. Silnice poté přestanou být stavbou a stanou se schválenými komunikacemi, které je obec připravena převzít do svého majetku a správy.
Tím by měl být vyřešen problém, který delší dobu znepokojuje nejen obyvatele lokality, ale samozřejmě i vedení obce.                                                                                         Jiří Horák

24.4.2012

Dnešním dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před dokončením - komunikace v lokalitě Jižní svah. Veřejná vyhláška v plném znění je ke stažení zde: VV - komunikace jižní svah - změna stavby před dokončením.

30.1.2012

Dnes byly oběma stranami podepsány oba dokumenty, tedy Smlouva o o spolupráci při předání a převzetí infrastruktury v lokalitách Jižní svah, Západní svah a Vysostav ("memorandum") a Smlouva o právu provést stavbu. Celá situace se tedy dostala do smluvního rámce s jasně stanovenými prioritami a daty, což bylo od počátku snahou a úmyslem obce. Nyní je "na tahu" magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy, který by měl zahájit kroky směřující ke kolaudaci komunikací na Jižním svahu. Většina obyvatel lokality bude účastníky řízení, takže další informace by měli dostávat přímo od magistrátu úřední cestou.  Celá "causa" tedy pomalu směřuje ke zdárnému konci, cílovým stavem je kolaudace komunikací na Jižním svahu a převzetí celé infrastruktury do vlastnictví obce.

19.1.2012

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.1.2012 ( zápis ke stažení je zde: Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16.1.2012) rozhodlo o podpisu obou dokumentů, tedy Smlouvy o spolupráci při předání a převzetí infrastruktury v lokalitách Jižní svah, Západní svah a Vysostav ("memoranda") a Smlouvy o právu provést stavbu.

5.12.2011

Odbor dopravy Magistrátu města Hradce Králové prodloužil lhůtu k doplnění žádosti o změnu stavby před dokončením (komunikace Jižní svah) do 31.1.2012. Příslušné usnesení je zde:Usnesení o prodloužení termínu Alba

25.11.2011

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva dne 23.11.2011 je ke stažení zde: Zápis mimoř. zasedání 23.11.2011. Podrobnější komentář netřeba, budou následovat další jednání se společností Alba Invest s.r.o s cílem nalézt konečnou podobu memoranda. Až po jeho podpisu může být podepsána Smlouva o právu provést stavbu. Veškeré zveřejnitelné informace z dalších jednání budou průběžně umisťovány v této sekci.

16.11.2011

Obec Vysoká nad Labem splnila svůj slib daný na minulém zasedání, kdy vyjádřila ochotu zastupitelstva se sejít v mimořádném termínu tak, aby smlouva o právu provést stavbu (potřebná pro kolaudaci komunikací na Jižním svahu) mohla být podepsána včas.
Proto ve středu 23.11.2011 je svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, oznámení je zde: Oznámení o mimořádném zasedání zastupitelstva 23.11.2011, které má na programu dva důležité body:
1. Projednání finální podoby memoranda o převzetí infrastruktury v lokalitách Jižní svah, Západní svah a Vysostav
2. Projednání Smlouvy o právu provést stavbu (komunikace Jižní svah) mezi Obcí Vysoká nad Labem a Alba invest s.r.o

 9.11.2011

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 7.11.2011 ( zápis je k dispozici zde: Zápis ze zasedání zastupitelstva 7.11.2011 (projednalo žádost společnosti Alba invest s.r.o o uzavření smlouvy o právu provést stavbu - komunikace Jižní svah. Alba předložila koncept smlouvy. Zastupitelstvo konstatovalo, že návrh memoranda, které ošetřuje průběh, postup a termíny dokončení a předávání infrastruktury v lokalitě Jižní a Západní svah již bylo předáno společnosti Alba invest s.r.o zhruba  před měsícem. Reakci zatím neobdrželo, a to přes slib pana Jirouta, že memorandum s připomínkami předá nejdéle do pátku 4.11.2011. Pokud by tento slib byl splněn, pak mohlo zastupitelstvo  projednat najednou memorandum i smlouvu. Bohužel k tomu nedošlo.
Vzhledem k tomu, že předložená smlouva se dotýká skutečností již jednou řešených v memorandu (např. termíny a podmínky předání komunikace do vlastnictví obce jsou návrhu smlouvy zcela jiné než v dohodnutém znění memoranda), bude podpis smlouvy odložen do podpisu memoranda. O tom, že memorandum bude prvním a základním společným dokumentem, se obě strany (obec Vysoká nad Labem a Alba invest s.r.o) dohodly a potvrdily dohodu svými podpisy na schůzce dne 30.9.2011.
Zastupitelstvo zdůraznilo, že obec Vysoká nad Labem je ochotna a plně připravena podepsat uvedenou smlouvu, pokud její znění bude korespondovat s memorandem.
Proto zastupitelstvo vyjádřilo dále ochotu sejít se na mimořádném zasedání tak, aby podpis smlouvy se stihl v požadovaném termínu do 26.11.2011.
Dopis obce Vysoká nad Labem adresovaný společnosti Alba invest s.r.o: Smlouva o právu provést stavbu - odpověď.                                                                       

31.10.2011

Odbor dopravy vyzval stavebníka komunikací Jižní svah k doplnění údajů v žádosti o kolaudaci, nejdéle do 26.11.2011:  Výzva k doplnění žádosti o kolaudaci komunikací Jižní svah.pdf     

12.10.2011

Návrh memoranda, ve kterém obec Vysoká nad Labem navrhuje podmínky a termíny předávání infrastruktury v nových lokalitách,  vypracovaný právním zástupcem obce byl zaslán společnosti Alba invest s.r.o k projednání a připomínkování.                                      

10.10.2011 

Veřejné osvětlení v celé obci svítí. Věřme, že i další problémy či specifika infrastruktury v nové zástavbě se brzy podaří vyřešit.                                                                  

7.10.2011

Veřejné osvětlení je od pátku 7.10.2011 v provozu, zatím asi v polovině nové zástavby. Osvětlení ve zbývající části bude zapnuto v nejbližších dnech.                        

5.10.2011

Dnes byla na ČEZ doručena a zaevidována žádost o zapojení veřejného osvětlení do sítě včetně příslušné smlouvy. Důvodem dvoudenního zpoždění (měli jsme úmysli podat žádost již v pondělí)  byla nutnost doložit předepsané technické náležitosti týkající se revize osvětlení. Podle informací z ČEZu by vlastní zapojení mělo proběhnout do 5 pracovních dní od přijetí žádosti.                                

2.10.2011

Schůzka mezi vedením obce Vysoká nad Labem (dále jen "obec") a společností Alba invest s.r.o. (dále jen "Alba") proběhla v pátek 30.9.2011 v poměrně konstruktivní atmosféře. Do zápisu bylo řečeno, že Alba má v plánu infrastrukturu obci předat, obec znovu potvrdila, že infrastrukturu převezme. Byly diskutovány podmínky postupného předávání.  Bylo dohodnuto, že právní zástupce obce vypracuje MEMORANDUM, ve kterém si obě strany písemně potvrdí jednotlivé kroky, podle kterých bude infrastruktura obci předávána.
Důležitým bodem schůzky byla kolaudace komunikací na Jižním svahu. Zatím bohužel není nic nového, odbor dopravy ještě nezahájil řízení o změně stavby.
Veřejné osvětlení a jeho další fungování bylo jedním ze stěžejních bodů schůzky. Obec navrhla, že si veřejné osvětlení pronajme a bude hradit jeho provoz, a to do doby předání do majetku obce. Alba souhlasila s bezplatným pronájmem i s tím, že opraví všechny závady a připraví veřejné osvětlení k postupnému předání dle MEMORANDA.
V pondělí 3.10.2011 bude na ČEZ doručena žádost o zapojení veřejného osvětlení do sítě. Věřme, že ČEZ žádosti vyhoví rychle a lampy se co nejdříve znovu rozsvítí. O dalším průběhu událostí Vás budeme informovat.                                             

 26.9.2011

V pátek 30.9.2011 se od 16 hodin koná na obecním úřadě ve Vysoké nad Labem schůzka mezi vedením obce a společností Alba invest s.r.o. Schůzku iniciovalo vedení obce, zástupce společnosti Alba invest s.r.o telefonicky potvrdil svou účast.
Cílem schůzky je dosažení dohody tak, aby veřejné osvětlení v nových lokalitách bylo co nejdříve znovu v provozu. Smlouva pak může být schválena zastupitelstvem obce na řádném zasedání v pondělí 3.10.2011.

23.9.2011

Dle našeho slibu zveřejňujeme některé dokumenty k tématu:

Zatím pouze technická zpráva, plány naskenujeme postupně, k nahlédnutí jsou na obecním úřadě nebo na odboru dopravy magistrátu Hradce Králové.

Zde jsou smlouvy uzavřené mezi obcí Vysoká nad Labem a společností Alba invest s.r.o:

22.9.2011

Veřejná schůze proběhla za velkého zájmu občanů, sál hostince U Salavců byl téměř plný. Zúčastnili se i zástupci Policie ČR, všichni zastupitelé obce a právní zástupce obce. Za společnost Alba Invest s.r.o se nedostavil nikdo.
Občané obce dostali k dispozici chronologický přehled všech jednání obce se společností Alba invest s.r.o:

Dále starosta tlumočil občanům stanovisko obce k problematice předávání infrastruktury:

Písemné společnosti Alba invest s.r.o a Vysostav s.r.o bylo do rukou starosty doručeno asi hodinu před zahájením schůze, takže starosta i ostatní zastupitelé si ho ani nestačili přečíst, natož na něj nějak reagovat. Proto byla veřejnost na schůzi s tímto stanoviskem seznámena jen zběžně, v plném znění ho zveřejňujeme zde:

Vyjádření starosty obce k výše uvedenému stanovisku je zde:

Další dokumenty budeme průběžně zveřejňovat.

19.9.2011

Veřejná schůze na téma nefungující veřejné osvětlení - pozvánka

 
Ve středu 21. září 2011 v 18 hodin se koná v sále Hostince U Salavců setkání věnované aktuálnímu problému - nefungujícímu osvětlení komunikací na Jižním a Západním svahu. Cílem setkání je poskytnout všem zájemcům úplné informace o této nepříjemné situaci a současně ukázat společný zájem na co nejrychlejším řešení.
Schůze se zúčastní vedení obce Vysoká nad Labem, pozváni jsou i zástupci Policie ČR a také společnost Alba invest, s.r.o., na jejíž příkaz bylo osvětlení začátkem měsíce odpojeno. Všechny zúčastněné strany budou mít příležitost se k danému problému vyjádřit Setkání je organizováno z iniciativy občanů a vedení obce Vysoká nad Labem

16.9.2011

V pátek 16.9.2011 vyšel v Hradeckém Deníku článek "Kdo může za tmu mezi novostavbami ve Vysoké?" V tomto článku jsou hrubé nepřesnosti a zkreslené informace. Reakce obce na článek je zde:

12.9.2011

Další postup obce ve věci nefunkčního veřejného osvětlení - pokračování. 

Společně s právním zástupcem obce bylo zformulováno stanovisko obce Vysoká nad Labem ke vzniklé situaci  Dopis byl na adresu firmy Alba Invest s.r.o. odeslán v pátek 9.9.2011.    Ing. Jiří Horák, starosta

9.9.2011

Další postup obce ve věci nefunkčního veřejného osvětlení.  
O vzniklé situaci jsme informovali magistrát města Hradce Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje i Policii ČR s žádostí o pomoc při řešení. Policii jsme navíc písemně informovali dopisem Prosba o pomoc Policie ČR   a požádali o co nejčastější přítomnost policistů, zejména v noci. V současné době náš právník připravuje podklady pro další postup. Více informací přineseme počátkem příštího týdne.          Ing. Jiří Horák, starosta

6.9.2011

Vyjádření obce Vysoká nad Labem k nefungujícímu veřejnému osvětlení v lokalitách Jižní svah a Západní svah.

 

Počátkem září 2011 došlo k tomu, že veřejné osvětlení v uvedených lokalitách bylo odpojeno od zdroje elektrického proudu. Obec Vysoká nad Labem není vlastníkem ani provozovatelem veřejného osvětlení v těchto lokalitách, tím je společnost Alba invest s.r.o.
Obec Vysoká nad Labem prohlašuje, že se bude snažit urychleně tuto nepříjemnou situaci vyřešit. Na zasedání zastupitelstva dne 5.9.2011 bylo rozhodnuto oslovit právníka a krajský úřad s žádostí o rozbor situace a návrh dalšího postupu tak, aby situace byla vyřešena co nejdříve. V současné době probíhají jednání o možnostech řešení. Vlastník veřejného osvětlení byl osloven doporučeným dopisem Výzva k zabezpečení stavby
O dalších krocích budou občané obce včas informováni.

Ve Vysoké nad Labem dne 6.9.2011    Ing. Jiří Horák, starosta