Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Velikonoční rozhlížení 2024
2 3
Vzpomínková akce - 80 let od seskoku paraskupiny Barium
Výsadkáře z Baria připomene nový pomník
4
Fotografie ze vzpomínkové akce Barium 2024
Kontroly správného parkování - skončila upozorňovací fáze, od dubna to bude s pokutou!
5
Prodej pstruhů bude v pátek 5. dubna
Co se děje v pátek 5. dubna a o víkendu 6. a 7. dubna 2024
6
Ukliďme Česko 2024
O víkendu 6. a 7. dubna bude probíhat v naší obci čištění krajnic
Co se děje v pátek 5. dubna a o víkendu 6. a 7. dubna 2024
7
O víkendu 6. a 7. dubna bude probíhat v naší obci čištění krajnic
Co se děje v pátek 5. dubna a o víkendu 6. a 7. dubna 2024
8 9
Nezapomeňte si nalepit "známku" na popelnici, při příštím svozu se to bude kontrolovat!
10 11 12 13
Co se děje o víkendu 13. a 14. dubna
14
Co se děje o víkendu 13. a 14. dubna
15
Otevírací doba Občerstvení u hřiště v týdnu od 15.4. do 21.4.2024
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 15.4. do 21.4.2024
Nepořádek na dětském hřišti
16
Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - jaro 2024
Otevírací doba Občerstvení u hřiště v týdnu od 15.4. do 21.4.2024
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 15.4. do 21.4.2024
17
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 15.4. do 21.4.2024
Vyšel nový zpravodaj č. 1-2024
Zpravodaj č. 1-2024
18
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 15.4. do 21.4.2024
19
Prodej ovocných stromků bude v pátek 19.4.2024
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 15.4. do 21.4.2024
20
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 15.4. do 21.4.2024
Co se děje o víkendu 20. a 21. dubna
21
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 15.4. do 21.4.2024
Co se děje o víkendu 20. a 21. dubna
22
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 22.4. do 28.4.2024
Hranice na čarodějnice je hotová, dnes nad ní jedna létala
23
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 22.4. do 28.4.2024
24
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 22.4. do 28.4.2024
25
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 22.4. do 28.4.2024
26
Summer disco party U Salavců
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 22.4. do 28.4.2024
Country večer na Hubertu
27
Představení lesní naučné stezky s výkladem, 50 let Hnutí Brontosaurus,
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 22.4. do 28.4.2024
28
Otevírací doba rozhledny Milíř v týdnu od 22.4. do 28.4.2024
29 30
Čarodějnice 2024
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Škola

Vysocká základní, dnes mateřská škola

Z obecní kroniky, 50. léta 20.stol. (text je opsán doslova, bez jazykových korektur):
Do roku 1770 ve Vysoké n/L nebylo školy. Učil zde soukromě učitel Josef Štěrba, švec,dle svého způsobu mládež. R. 1795 stanoven do Vysoké od slavného vrchnořadu cís. král. komorního panství pardubického zkoušený či „prubovaný“ učitel Josef Sobotka, který vyučoval v obecním baráku č.15. Teprve r. 1798 2. října z příkazu úřadu postavena škola ze dřeva uprostřed vsi. Pozůstávala z jedné světnice školní, ze světnice pro učitele, z komory, kuchyně, chléva, malé zahrádky na velkém mokru. Tato dřevěná škola, jak záznamy ve školní kronice udávají, byla stále opravována až do r. 1869, kdy 20. dubna při veřejném sezení výboru obecního a školního představený obce Ant. Tichý navrhl, by byla postavena škola nová, zděná. Návrh byl jednohlasně schválen. Dne 28. května 1869 počala se stará škola bourat a již 4. června t. r. kopaly se základy k nové škole. Dne 22. listopadu 1869 začalo se vyučovat v nové budově. Plán pro novou školu vypracoval stavitel J. Šimek, stavbu provedl Fr. Svoboda z Bohdanče. Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 9. února 1866 přiškolena obec Roudnička, od Nov. Hradce Král. k Vysoké. Vysocký učitel od té doby měl také právo na štolu z Roudničky. Práva toho zřekl se říd. uč. Bedřich Ibser r. 1905 a přešlo na ředitele kůru v Nov. Hradci Kr. p. Studeného.
R. 1878 upravila se letní tělocvična a založila se školní zahrada. R. 1884 dle nařízení zemské šk. rady rozšířila se dvoutřídní škola v trojtřídní. Třetí třída upravena z bytu mladšího učitele, sklepu a schodiště, nynější schodiště muselo býti přistavěno, vše nákladem 2.000 zl. V té době vyučováno polodenně v hostinci Fr. Horkého čp. 55. R. 1888 odvodněna byla školní zahrada. Na zahradě zřízeno 10 svodů pobočných a jeden hlavní při straně západní, který jest sveden do silničního příkopu. Téhož roku přičiněním starosty Ant. Tichého, který nejvíce přičinil se o zbudování nové školy, postaven byl na školní budovu hromosvod o třech tyčích. Zařízení provedl Fr. Tichý z Kostelce n/Or. v ceně 60 zl.
R. 1924 rozbourány dosavadní záchody při budově školní a přes dvůr postaveny záchody nové. Na místě starých zřízena krytá veranda. Vedle dřevníků přistavěna byla kuchyně pro žákyně, aby při vyučování domácím naukám mohly se učit vařiti. Stavbu provedl zednický mistr Rud. Doležal z Opatovic n/L. Původní letní tělocvična byla na západní straně školy před kuchyní. V roce 1921 na jejím místě postaven pomník „Svobody“ a letní hřiště přeloženo na stranu východní. V r. 1923 propůjčeno Těl. jednotě Sokol obec. zastupitelstvím, upraveno a oploceno. Letní toto hřiště na dnešní dobu je cennou součástkou školy, žactvu poskytuje hojnost pohybu a radostného zaměstnání. Je slušně vybaveno.

R. 1930 uznala místní školní rada potřebu opravy školy a povolila potřebný náklad. Stará malá okna u tříd byla opravena a rozšířena. Byly dány nové podlahy,  nábytek a dveře natřeny. Do kabinetu zakoupeno mnoho nových pomůcek a nové skříně pro ně. Do tříd zakoupeny moderní tabule. Před školou postaven nový plot. Celkový náklad činil 70.000 Kč. O obnovu školy přičinil se předseda m. šk. rady Ant. Salavec. Opravu provedl zed. mistr. R. Doležal z Opatovic n/ Lab.

Oprava školy, 1930

 Pozn.: Základní škola ve Vysoké nad Labem byla přes odpor Vysočáků zrušena v roce 1982, v budově bývalé školy je nyní umístěna mateřská škola                     JH


MATEŘSKÁ ŠKOLA
K doporučení říd. uč. zažádala místní škol. rada s vědomím obec. zastupitelstva o zřízení mateřské školky u nás. Tato povolena zem. školní radou v Praze dne 1. září 1940. Jelikož její umístění v čp. 98 nevyhovovalo, byla otevřena 15. října v hostinci u Horkých, v „Besedě“ vedle sálu s 23 dětmi. Prvou učitelkou byla Vlasta Flanderková. Správu vede říd. uč. L. Novotný. V r. 1943 pořízeny nové stolky a židličky. Po redukci školy trojtřídní na dvoutřídní v r. 1945 přemístěna jest školka do školní budovy, do přízemí.


Pozn.: Do roku 1982 sdílela mateřská škola budovu se základní školou. Po jejím zrušení byla budova opravena včetně přístavby - kanceláře OÚ, pro děti byla upravena i zahrada. Další stavební práce na rekonstrukci budovy proběhly v roce 2006, kdy došlo k výměně oken a zlepšení vnitřního vybavení. Na zahradě byly osazeny nové herní prvky.


Vzhledem k velkému zájmu rodičů rozhodlo zastupitelstvo obce na jaře 2009 o rozšíření školy. Byla vybudována přístavba nad kanceláří obecního úřadu a celé první patro budovy mateřské školy  bylo nově upraveno na dvě oddělení s kompletním zázemím. Díky tomu je kapacita mateřské školy od 1.září 2009 navýšena z původních 28 dětí na 50 dětí. Stavební práce budou i nadále pokračovat, stará budova se dočkala izolace stěn od zemní vlhkosti a výměny oken, zbývá dokončit kompletní fasádu se zateplením.                                                            JH