Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.
Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
Fotografie z posvícení 2023
29
Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.
Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
30
Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.
Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
Prodej pstruhů bude ve středu 30. 8. od 17 hodin
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
31
Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
POZOR - pravděpodobně nepůjde elektřina dnes v době od 9 do 11 hodin.
1
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
2
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
3
Klubové podzimní zkoušky retrieverů 2023
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
4
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
5
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
Kominík ve Vysoké podzim 2023
6
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
Kominík ve Vysoké podzim 2023
7
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
Kominík ve Vysoké podzim 2023
8
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
Kominík ve Vysoké podzim 2023
9
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
Kominík ve Vysoké podzim 2023
Pozvánka na víkend 9. a 10. září
10
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
Kominík ve Vysoké podzim 2023
Pozvánka na víkend 9. a 10. září
11
Zemědělská společnost Polabí Vysoká, a.s. nabízí práci
Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
Kominík ve Vysoké podzim 2023
12
Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
Kominík ve Vysoké podzim 2023
13
Kominík ve Vysoké podzim 2023
14
Kominík ve Vysoké podzim 2023
15
Kominík ve Vysoké podzim 2023
16
Kominík ve Vysoké podzim 2023
17
Kominík ve Vysoké podzim 2023
18
Kominík ve Vysoké podzim 2023
19 20 21 22 23
Hudební toulky českou minulostí - koncert ENSEMBLE VERSUS
24
25 26 27
Prodej pstruhů bude ve středu 27. září od 17 hodin
28
Pozvánka na Pohřebačský jarmark 2023
Sváteční rozhlížení na sv. Václava
29 30
Podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2023
Oslava 10. výročí otevření rozhledny Milíř
1
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Škola

Vysocká základní, dnes mateřská škola

Z obecní kroniky, 50. léta 20.stol. (text je opsán doslova, bez jazykových korektur):
Do roku 1770 ve Vysoké n/L nebylo školy. Učil zde soukromě učitel Josef Štěrba, švec,dle svého způsobu mládež. R. 1795 stanoven do Vysoké od slavného vrchnořadu cís. král. komorního panství pardubického zkoušený či „prubovaný“ učitel Josef Sobotka, který vyučoval v obecním baráku č.15. Teprve r. 1798 2. října z příkazu úřadu postavena škola ze dřeva uprostřed vsi. Pozůstávala z jedné světnice školní, ze světnice pro učitele, z komory, kuchyně, chléva, malé zahrádky na velkém mokru. Tato dřevěná škola, jak záznamy ve školní kronice udávají, byla stále opravována až do r. 1869, kdy 20. dubna při veřejném sezení výboru obecního a školního představený obce Ant. Tichý navrhl, by byla postavena škola nová, zděná. Návrh byl jednohlasně schválen. Dne 28. května 1869 počala se stará škola bourat a již 4. června t. r. kopaly se základy k nové škole. Dne 22. listopadu 1869 začalo se vyučovat v nové budově. Plán pro novou školu vypracoval stavitel J. Šimek, stavbu provedl Fr. Svoboda z Bohdanče. Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 9. února 1866 přiškolena obec Roudnička, od Nov. Hradce Král. k Vysoké. Vysocký učitel od té doby měl také právo na štolu z Roudničky. Práva toho zřekl se říd. uč. Bedřich Ibser r. 1905 a přešlo na ředitele kůru v Nov. Hradci Kr. p. Studeného.
R. 1878 upravila se letní tělocvična a založila se školní zahrada. R. 1884 dle nařízení zemské šk. rady rozšířila se dvoutřídní škola v trojtřídní. Třetí třída upravena z bytu mladšího učitele, sklepu a schodiště, nynější schodiště muselo býti přistavěno, vše nákladem 2.000 zl. V té době vyučováno polodenně v hostinci Fr. Horkého čp. 55. R. 1888 odvodněna byla školní zahrada. Na zahradě zřízeno 10 svodů pobočných a jeden hlavní při straně západní, který jest sveden do silničního příkopu. Téhož roku přičiněním starosty Ant. Tichého, který nejvíce přičinil se o zbudování nové školy, postaven byl na školní budovu hromosvod o třech tyčích. Zařízení provedl Fr. Tichý z Kostelce n/Or. v ceně 60 zl.
R. 1924 rozbourány dosavadní záchody při budově školní a přes dvůr postaveny záchody nové. Na místě starých zřízena krytá veranda. Vedle dřevníků přistavěna byla kuchyně pro žákyně, aby při vyučování domácím naukám mohly se učit vařiti. Stavbu provedl zednický mistr Rud. Doležal z Opatovic n/L. Původní letní tělocvična byla na západní straně školy před kuchyní. V roce 1921 na jejím místě postaven pomník „Svobody“ a letní hřiště přeloženo na stranu východní. V r. 1923 propůjčeno Těl. jednotě Sokol obec. zastupitelstvím, upraveno a oploceno. Letní toto hřiště na dnešní dobu je cennou součástkou školy, žactvu poskytuje hojnost pohybu a radostného zaměstnání. Je slušně vybaveno.

R. 1930 uznala místní školní rada potřebu opravy školy a povolila potřebný náklad. Stará malá okna u tříd byla opravena a rozšířena. Byly dány nové podlahy,  nábytek a dveře natřeny. Do kabinetu zakoupeno mnoho nových pomůcek a nové skříně pro ně. Do tříd zakoupeny moderní tabule. Před školou postaven nový plot. Celkový náklad činil 70.000 Kč. O obnovu školy přičinil se předseda m. šk. rady Ant. Salavec. Opravu provedl zed. mistr. R. Doležal z Opatovic n/ Lab.

Oprava školy, 1930

 Pozn.: Základní škola ve Vysoké nad Labem byla přes odpor Vysočáků zrušena v roce 1982, v budově bývalé školy je nyní umístěna mateřská škola                     JH


MATEŘSKÁ ŠKOLA
K doporučení říd. uč. zažádala místní škol. rada s vědomím obec. zastupitelstva o zřízení mateřské školky u nás. Tato povolena zem. školní radou v Praze dne 1. září 1940. Jelikož její umístění v čp. 98 nevyhovovalo, byla otevřena 15. října v hostinci u Horkých, v „Besedě“ vedle sálu s 23 dětmi. Prvou učitelkou byla Vlasta Flanderková. Správu vede říd. uč. L. Novotný. V r. 1943 pořízeny nové stolky a židličky. Po redukci školy trojtřídní na dvoutřídní v r. 1945 přemístěna jest školka do školní budovy, do přízemí.


Pozn.: Do roku 1982 sdílela mateřská škola budovu se základní školou. Po jejím zrušení byla budova opravena včetně přístavby - kanceláře OÚ, pro děti byla upravena i zahrada. Další stavební práce na rekonstrukci budovy proběhly v roce 2006, kdy došlo k výměně oken a zlepšení vnitřního vybavení. Na zahradě byly osazeny nové herní prvky.


Vzhledem k velkému zájmu rodičů rozhodlo zastupitelstvo obce na jaře 2009 o rozšíření školy. Byla vybudována přístavba nad kanceláří obecního úřadu a celé první patro budovy mateřské školy  bylo nově upraveno na dvě oddělení s kompletním zázemím. Díky tomu je kapacita mateřské školy od 1.září 2009 navýšena z původních 28 dětí na 50 dětí. Stavební práce budou i nadále pokračovat, stará budova se dočkala izolace stěn od zemní vlhkosti a výměny oken, zbývá dokončit kompletní fasádu se zateplením.                                                            JH