RSS Přihlásit se k odběru novinek znak minimapa

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 29.3.2021
Po obci je rozmístěno 30 ptačích budek
Ztratil se kocourek
Hasiči uklízeli okolí obce
30
Zelené pivo z pivovaru Klenot
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 29.3.2021
31
Hubert přijímá objednávky na zabijačku
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 29.3.2021
Poplatky za popelnice se platí do konce března, nezapomeňte si vyzvednout známku!
Pivo z pivovaru Beránek i dnes od 16 hodin
1
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 29.3.2021
2
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 29.3.2021
3
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 29.3.2021
Připomínka seskoku parašutistů BARIUM
4
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 29.3.2021
5
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 29.3.2021
6
Změna jízdních řádů regionálních autobusů
7
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 7.4.2021
8
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 7.4.2021
Oznámení o prodloužení lhůty pro sčítání lidu
Nehoda na cyklostezce - policie žádá účastníky o podání vysvětlení
9
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 7.4.2021
Nehoda na cyklostezce - policie žádá účastníky o podání vysvětlení
10
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 7.4.2021
Nehoda na cyklostezce - policie žádá účastníky o podání vysvětlení
11
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 7.4.2021
Nehoda na cyklostezce - policie žádá účastníky o podání vysvětlení
12
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 7.4.2021
Nehoda na cyklostezce - policie žádá účastníky o podání vysvětlení
Mateřská škola obnovuje provoz od 12.4.2021
13
Režim sportovního areálu od 12.4.2021
14
Režim sportovního areálu od 12.4.2021
Pivo od Beránka jako obvykle i dnes od 16 hodin
15
Režim sportovního areálu od 12.4.2021
Prodej brambor bude ve čtvrtek 15.4.
Probíhá kácení dřeva v obecním lese
16
Režim sportovního areálu od 12.4.2021
Probíhá kácení dřeva v obecním lese
17
Režim sportovního areálu od 12.4.2021
Našla se městská karta
18
Režim sportovního areálu od 12.4.2021
Našla se městská karta
19
Režim sportovního areálu od 12.4.2021
Ztratil se speciální měřič
20
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 20.4.2021
Čištění porostu na Milíři
21
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 20.4.2021
22
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 20.4.2021
23
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 20.4.2021
24
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 20.4.2021
25
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 20.4.2021
26
Aktuální počty pozitivních COVID-19 v naší obci k 20.4.2021
27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obec Vysoká nad Labem > Historie > Škola

Vysocká základní, dnes mateřská škola

Z obecní kroniky, 50. léta 20.stol. (text je opsán doslova, bez jazykových korektur):
Do roku 1770 ve Vysoké n/L nebylo školy. Učil zde soukromě učitel Josef Štěrba, švec,dle svého způsobu mládež. R. 1795 stanoven do Vysoké od slavného vrchnořadu cís. král. komorního panství pardubického zkoušený či „prubovaný“ učitel Josef Sobotka, který vyučoval v obecním baráku č.15. Teprve r. 1798 2. října z příkazu úřadu postavena škola ze dřeva uprostřed vsi. Pozůstávala z jedné světnice školní, ze světnice pro učitele, z komory, kuchyně, chléva, malé zahrádky na velkém mokru. Tato dřevěná škola, jak záznamy ve školní kronice udávají, byla stále opravována až do r. 1869, kdy 20. dubna při veřejném sezení výboru obecního a školního představený obce Ant. Tichý navrhl, by byla postavena škola nová, zděná. Návrh byl jednohlasně schválen. Dne 28. května 1869 počala se stará škola bourat a již 4. června t. r. kopaly se základy k nové škole. Dne 22. listopadu 1869 začalo se vyučovat v nové budově. Plán pro novou školu vypracoval stavitel J. Šimek, stavbu provedl Fr. Svoboda z Bohdanče. Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 9. února 1866 přiškolena obec Roudnička, od Nov. Hradce Král. k Vysoké. Vysocký učitel od té doby měl také právo na štolu z Roudničky. Práva toho zřekl se říd. uč. Bedřich Ibser r. 1905 a přešlo na ředitele kůru v Nov. Hradci Kr. p. Studeného.
R. 1878 upravila se letní tělocvična a založila se školní zahrada. R. 1884 dle nařízení zemské šk. rady rozšířila se dvoutřídní škola v trojtřídní. Třetí třída upravena z bytu mladšího učitele, sklepu a schodiště, nynější schodiště muselo býti přistavěno, vše nákladem 2.000 zl. V té době vyučováno polodenně v hostinci Fr. Horkého čp. 55. R. 1888 odvodněna byla školní zahrada. Na zahradě zřízeno 10 svodů pobočných a jeden hlavní při straně západní, který jest sveden do silničního příkopu. Téhož roku přičiněním starosty Ant. Tichého, který nejvíce přičinil se o zbudování nové školy, postaven byl na školní budovu hromosvod o třech tyčích. Zařízení provedl Fr. Tichý z Kostelce n/Or. v ceně 60 zl.
R. 1924 rozbourány dosavadní záchody při budově školní a přes dvůr postaveny záchody nové. Na místě starých zřízena krytá veranda. Vedle dřevníků přistavěna byla kuchyně pro žákyně, aby při vyučování domácím naukám mohly se učit vařiti. Stavbu provedl zednický mistr Rud. Doležal z Opatovic n/L. Původní letní tělocvična byla na západní straně školy před kuchyní. V roce 1921 na jejím místě postaven pomník „Svobody“ a letní hřiště přeloženo na stranu východní. V r. 1923 propůjčeno Těl. jednotě Sokol obec. zastupitelstvím, upraveno a oploceno. Letní toto hřiště na dnešní dobu je cennou součástkou školy, žactvu poskytuje hojnost pohybu a radostného zaměstnání. Je slušně vybaveno.

R. 1930 uznala místní školní rada potřebu opravy školy a povolila potřebný náklad. Stará malá okna u tříd byla opravena a rozšířena. Byly dány nové podlahy,  nábytek a dveře natřeny. Do kabinetu zakoupeno mnoho nových pomůcek a nové skříně pro ně. Do tříd zakoupeny moderní tabule. Před školou postaven nový plot. Celkový náklad činil 70.000 Kč. O obnovu školy přičinil se předseda m. šk. rady Ant. Salavec. Opravu provedl zed. mistr. R. Doležal z Opatovic n/ Lab.

Oprava školy, 1930

 Pozn.: Základní škola ve Vysoké nad Labem byla přes odpor Vysočáků zrušena v roce 1982, v budově bývalé školy je nyní umístěna mateřská škola                     JH


MATEŘSKÁ ŠKOLA
K doporučení říd. uč. zažádala místní škol. rada s vědomím obec. zastupitelstva o zřízení mateřské školky u nás. Tato povolena zem. školní radou v Praze dne 1. září 1940. Jelikož její umístění v čp. 98 nevyhovovalo, byla otevřena 15. října v hostinci u Horkých, v „Besedě“ vedle sálu s 23 dětmi. Prvou učitelkou byla Vlasta Flanderková. Správu vede říd. uč. L. Novotný. V r. 1943 pořízeny nové stolky a židličky. Po redukci školy trojtřídní na dvoutřídní v r. 1945 přemístěna jest školka do školní budovy, do přízemí.


Pozn.: Do roku 1982 sdílela mateřská škola budovu se základní školou. Po jejím zrušení byla budova opravena včetně přístavby - kanceláře OÚ, pro děti byla upravena i zahrada. Další stavební práce na rekonstrukci budovy proběhly v roce 2006, kdy došlo k výměně oken a zlepšení vnitřního vybavení. Na zahradě byly osazeny nové herní prvky.


Vzhledem k velkému zájmu rodičů rozhodlo zastupitelstvo obce na jaře 2009 o rozšíření školy. Byla vybudována přístavba nad kanceláří obecního úřadu a celé první patro budovy mateřské školy  bylo nově upraveno na dvě oddělení s kompletním zázemím. Díky tomu je kapacita mateřské školy od 1.září 2009 navýšena z původních 28 dětí na 50 dětí. Stavební práce budou i nadále pokračovat, stará budova se dočkala izolace stěn od zemní vlhkosti a výměny oken, zbývá dokončit kompletní fasádu se zateplením.                                                            JH