Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1
Poplatky za popelnice a psy vybíráme od 5. února 2024.
V novém MASkáči je článek o přírodě na Milíři
2
Keramické dílničky únor 2024
Žádost o spolupráci - nelegální těžba
3
Keramické dílničky únor 2024
Čerstvé ovoce a zelenina každou sobotu U Salavců
4
5 6 7
Cvičení s fyzioterapeuty
8 9 10
Myslivecký ples bude 10. února 2024
11
Dětský karneval 2024
12
Fotografie z dětského karnevalu 2024
13 14
Skupinové cvičení pod dohledem fyzioterapeutů
15
PILOXING v zrcadlové tělocvičně
16 17 18
19 20 21 22 23
Prodej pstruhů bude v pátek 23. února v 15:30 hodin
24
U Salavců bude hrát ANILOK - pivní rock
Den na lyžích s Vojenskou zdravotní pojišťovnou
25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímá Vás... > Varianty odkanalizování lokality Podlesí, vyhodnocení

Varianty odkanalizování lokality Podlesí, vyhodnoceníDatum konání:
15.10.2021

Výňatek ze zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 11.10.2021:

Kanalizace na Podlesí je zaústěna mimo obecní ČOV, do melioračního příkopu. Platnost stávajícího povolení končí v roce 2023. Do té doby musí obec jako vlastník kanalizace najít řešení, jinak budou následovat sankce.
Společnost VIS spol. s.r.o. Hradec Králové vypracovala studii a navrhla tři varianty řešení. S těmito variantami byla seznámena veřejnost na veřejné schůzi, která byla svolána ve čtvrtek 9.9.2021 v sále hostince U Salavců.
Dále probíhala komunikace mezi obcí a příslušnými orgány. Pro občany obce je důležitá informace od vodohospodáře Královéhradecké provozní a.s.:
„Po vybudování splaškové kanalizace ukončené centrální ČOV obce, musí být všechny objekty (RD) bezodkladně přepojené přímo na tuto kanalizaci bez předchozího čištění“. To se týká všech RD vybavených domovní ČOV i septikem.
Starosta dále uvedl, že prověřil variantu kořenové čistírny (dále KČOV) - mluvil se starosty několika obcí vybavených tímto typem čistírny. Informace se poměrně různí. Vhodnost kořenové čistírny závisí zejména na konkrétních podmínkách v lokalitě.
Diskuze.
Zastupitelé se shodli, že varianta kořenové čistírny bude prověřena důkladně. Starosta osloví projektanta, který posoudí vhodnost tohoto typu čistírny.
Diskuze, bez usnesení.

 

Vyhodnocení zpracovatele studie - VIS spol. s.r.o. Hradec Králové:

Zpracovatel této dokumentace zcela jednoznačně doporučuje řešit odkanalizování a čištění odpadních vod z lokality podlesí dle uvedené alternativy č. 1 (systém domovních čerpacích stanic) z následujících důvodů:
- Tlaková kanalizace zcela jednoznačně odvádí splaškové vody. Jedná se tedy o jednoznačně určenou splaškovou kanalizaci, což je základní podmínkou dotačních míst.
- Bez problémů a i bez vysokých investičních nákladů na odkanalizování objektů, hrazených vlastníky, neboť DČS je vybavena objemným čerpadlem o postačující tlakové výšce a její umístění může být co nejblíže objektu, aby vlastní gravitační přípojka (kterou si hradí majitel nemovitosti) byla co nejkratší.
- Jednodušší provádění vlastní realizace, neboť se předpokládá bezvýkopová technologie hlavních tlakový řadů (DN 80 – 50) i řadů připojovacích (DN 40).
- Vedení tlakových řadů je z velké části vedeno po obecních pozemcích.
- Napojení tohoto navrženého kanalizačního systému je do stávající kanalizace v obci (viz situace B-01) a tím je zaručeno odpovídající čištění odpadních vod.
- V souvislosti s potřebou intenzifikací stávající ČOV, která bude souběžně s kanalizací Podlesí řešena, je připojení lokality Podlesí poměrně značným podpůrným argumentem pro její intenzifikaci (připojení dalších obyvatel).
- Výše investičních nákladů je nižší oproti alternativám 2 a 3 i ekonomické ukazatele jsou výhodnější.
- Podstatně nižší náklady na připojení jednotlivých nemovitostí, které si hradí majitel. Jedná se pouze o krátkou gravitační přípojku DN 150, která odvádí odpadní vody z objektu do DČS, jež může být v těsné blízkosti této nemovitosti.
Poznámky zpracovatele k alternativě 2:
- Gravitační kanalizaci zde navrženou nebude jednoduché realizovat, neboť výkop bude v pažené rýze hloubky cca 2,2 m a bude nutno dodržet spádové poměry.
- Vedení trasa kanalizačních stok bude částečně vedeno po soukromých pozemích, což je komplikace při projednávání i při vlastním provozu této kanalizace.
- Z důvodu vzdálenosti stoky od vlastních nemovitostí nebude možno některé z nich odkanalizovat gravitačně, odpadní vody budou muset být přečerpávány.
- Další nevýhodou je skutečnost, že pod dotací jsou pouze napojovací body (šachtičky), které se umístí hned za oplocení nebo hranici pozemku a vlastní připojení od tohoto objektu k této šachtičce si hradí majitel nemovitosti (stejně jako čerpání odpadních vod, nedovolí-li gravitační připojení výškové poměry).
- Další nevýhodou je i realizace další (byť malé) ČOV 200 EO, což je další provoz v obci. Není také jasné, zda vodohospodářský orgán povolí vypuštění vyčištěných vod z této ČOV do sousední vodoteče.
- Investiční náklady i ekonomické ukazatele jsou vyšší než u alternativy 1.
- Výstavbou malé ČOV (200 EO) zmizí podpůrný argument pro intenzifikaci stávající ČOV.
Alternativa 3 je nejnákladnější, ale je zde důvod pro intenzifikaci stávající ČOV, neboť místo malé ČOV v lokalitě Podlesí je vybudována ČS, která čerpá odpadní vody z gravitační kanalizace v lokalitě Podlesí do stávající kanalizace v obci (stejně jako u alternativy 1).

 

Ke stažení: situace se zákresem jednotlivých variant:

 


Komentáře


 • 15. 10. 2021 9:08
  Petr Novák
  alternativa 1

  Dobrý den, mám několik dotazů k tlakové kanalizaci.
  1. kde budou umístěna tlakové čerpadla - na pozemku vlastníka ?
  2. kdo je vlastníkem čerpadla
  3. kdo se bude starat o jejich provoz a jak se řeší jejich případná porucha (mimo záruku, cena čerpadla)
  4. pokud bude čerpadlo umístěno na pozemku dotčené nemovitosti, jaká je jeho hlučnost
  5. máte nějaké poznatky z provozu tlakových kanalizací s ostatních obcí?
  S pozdravem Petr Novák.


 • 15. 10. 2021 11:35
  Jiří Horák - Moderátor
  Odpověď

  Dobrý den, vše bylo podrobně vysvětleno odborníkem na veřejné schůzi. Nejsem odborník, ale pokud si dobře pamatuju, tak:
  1. šachta s čerpadlem bude umístěna na pozemku vlastníka
  2. vlastníkem čerpadla je obec
  3. provoz a případnou poruchu řeší provozovatel (KHP a.s.), případně obec jako vlastník kanalizace
  4. čerpadlo je v podzemní šachtě, podle mě to není slyšet vůbec. A je v činnosti v součtu cca 10 minut za 24 hodin.
  5. osobně žádné poznatky nemám, ale podle projektantů i vodohospodářů je to zcela standardní řešení


 • 15. 10. 2021 15:53
  Dana Valešová
  Vlastní gravitační přípojka

  Dobrý den, na schůzi bylo řečeno, že veškeré náklady s tím spojené půjdou za obcí a teď je tu psáno(u varianty č.1), že každý majitel nemovitosti si má zaplatit náklady na gravitační přípojku? Toto prosím blíže specifikovat, co vše bude zahrnuto do těch nákladů? (trubky? zemina? písek? práce?....)


 • 18. 10. 2021 7:03
  Jiří Horák - Moderátor
  Přípojka - odpověď

  Dobrý den,
  text, na který upozorňujete, psal projektant. Platí obecně a rozděluje náklady i z hlediska dotací. Domovní přípojky na pozemku majitele nejsou uznatelný náklad, tedy nelze je hradit z dotace. Ale jak jsme deklarovali na schůzi - pokud to bude možné, domovní přípojky zařídí i uhradí obec v rámci celé stavby.


 • 18. 10. 2021 23:16
  Valešová Dana
  Re: Přípojka - odpověď

  Děkuji, za vysvětlení.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů